Intrastat

Pozivamo Vas da iskoristite naše znanje i iskustvo te se odlučite za našu uslugu vođenja INTRASTATA.

Intrastat obrazac

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju 01.07.2013. godine ukidaju se carinske kontrole i formalnosti pri robnoj razmjeni između RH i ostalih zemalja članica EU. Jedan od novih segmenata u poslovanju je i INTRASTAT, tj obrazac koji služi kao statistički izvještaj putem kojeg se prati robna razmjena zemalja članica EU.

Obveznik izvještavanja za INTRASTAT je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a bilo za otpreme, primitke ili oba trgovinska toka prelazi prag uključivanja.

Obveza izvještavanja traje najmanje do kraja izvještajne godine i traje do primitka obavijesti o prestanku obaveze.
Ukoliko obveznik izvještavanja u nekom mjesecu nema nikakvu transakciju dužan je poslati prazan INTRASTAT obrazac.

Tomić špedicija

Lokalno i izvan Hrvatske imamo ugled u obavljanju svih svojih usluga uspješno i to prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.